Gassbo Kraft är beläget mellan Holmsjön och Färgensjöarna i Hylte kommun och är ett biflöde till Nissan.

Fallhöjden är 3,8 m medelvattenföringen 1,75 m3/s En horisontell dubbelfrancis turbin producerar som mest ca 50 kW och mellan 180 000 -250 000 kWh per år.